• Uthyrningspolicy

   UTHYRNINGSPOLICY FÖR BOSTÄDER

    

   Vi förvaltar ett stort antal lägenheter på uppdrag av olika fastighetsägare. Alla är välkomna att söka
   lägenhet hos oss. Vi strävar efter att skapa trivsamma boendeområden med nöjda hyresgäster. Vi ser
   varje uthyrning som starten på ett långvarigt hyresförhållande.

   Vi har inte någon bostadskö eller något poängsystem. Under förutsättning att alla grundkrav och
   sökvillkor nedan är uppfyllda görs en helhetsbedömning baserat på hur länge man varit sökande hos
   oss och sökandes önskemål. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter.

    

   För att bli aktuell som hyresgäst hos oss ställer vi ett antal grundkrav

   • Sökande måste ha fyllt 18 år för att teckna hyresavtal.
   •  Du ska ha godtagbar inkomst i förhållande till hyran. Inkomsten före skatt ska vara cirka tre
    gånger hyran.
   • Du ska ha en fast inkomst i form av anställning, pension, sjukpension, CSN, och/eller eget företag.
   •  Vi kan komma att begära borgensman i de fall du inte har en tillsvidareanställning eller har CSN. Vid
    taxerad inkomst i annat land kan vi begära borgensman eller deposition.
   • Du ska kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Vid arbete
    ska minst de tre senaste månaders lönespecifikationer redovisas.
   • Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
   • Du ska ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärdar eller på annat sätt kunna styrka goda
    referenser.
   • Antalet personer i hushållet ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
    För att förhindra osunda boendeförhållanden begränsar vi därför antalet boende i lägenheten
    enligt följande:
    – 1 rum och kök max 2 personer
    – 2 rum och kök max 3 personer
    – 3 rum och kök max 4 personer
    – 4 rum och kök max 6 personer
    – 5 och 6 rum och kök max 8 personer
   • Lägenheten ska vara avsedd som huvudsaklig bostad och folkbokföringsadress.
   • Du avser att teckna en hemförsäkring.

    

   Våra sökvillkor

   • För att bli aktuell för en specifik lägenhet krävs att du har registrerat dig som sökande och lämnat
    intresseanmälan för lägenheten på vår hemsida. Vi godtar inga ansökningar via telefon eller e-
    mail.
   • För att anses vara aktiv på Min Sida behöver du logga in minst var sjätte månad. Om du inte
    loggar in under ett år raderas ditt konto.
   • Du kan max vara sökande samtidigt på fem lägenheter.
   • Om du har varit på visning vid fem tillfällen och tackat nej till alla lägenheter prioriterar vi andra
    sökande
   • När du blivit tilldelad en lägenhet nollställs ditt registreringsdatum och vid nästa inloggning
    genereras ett nytt registreringsdatum
   • Ditt registreringsdatum är personligt och kan inte överlåtas till någon annan
   • Om du inte kommer till bokade visningar vid upprepade tillfällen eller till avtalad kontraktsskrivning riskerar ditt sökandekonto att spärras i sex månader.

    

   Riktlinjer om du bor i en fastighet vi förvaltar och vill söka ny lägenhet

   • Vi förvaltar fastigheter åt olika fastighetsägare och det finns ingen automatisk förtur för dig som
    bor i en fastighet vi förvaltar.
   • Det finns inte något internt kösystem för redan boende hos oss och det är samma
    intresseanmälan som gäller för boende som icke-boende.
   • För att vara aktuell som sökande gäller samma grundkrav och sökvillkor som för andra sökande.
    Utöver det gäller följande:
   • Du ska ha haft förstahandskontrakt i minst 12 månader i nuvarande lägenhet samt varit
    folkbokförd i lägenheten de senaste 12 månaderna.
   • Du ska ha betalt hyran i tid och inte stört dina grannar.
   • Besiktning ska göras av nuvarande lägenhet före avtalsskrivning av ny lägenhet.
   • Du har tre månaders uppsägningstid.