En trygg ekonomi

Ekonomisk förvaltning innebär att vi tar hand om fastighetens ekonomi och administration.

Med väl inarbetade rutiner, system och kompetens hanterar vi korrekt och effektivt avisering, påminnelser och krav, uthyrning, samt hela kedjan från faktura till bokslut. Ni får en kundansvarig ekonomisk förvaltare som med stöd av den övriga organisationen tar hand om er.

Vårt team av engagerade och yrkeskunniga förvaltare och ekonomer arbetar i dialog med er för att säkerställa lönsamhet, värdestegring och nöjda boende.

Som fastighetsägare får du en långsiktig partner som ser till fastighetens helhet.

Vi har lång erfarenhet av att förvalta olika typer av fastigheter, såväl nybyggda som från sekelskiftet. Vi kan även åta oss delar av förvaltningen skräddarsydd efter era behov.

Kontakta gärna Peter Söderlin på 040-12 64 00 eller peter.soderlin@stadsbostad.se om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med förvaltning.

 

Ett brett tjänsteutbud

Tjänster som vi erbjuder är:

 • Löpande bokföring
 • Leverantörsbetalningar
 • Fakturaattest online
 • Budget, årsbokslut och deklarationer
 • Skatter och momshantering
 • Myndighetsrapporter
 • Hyresförhandling
 • Hantering av lån och likviditet
 • Lönehantering
 • Uthyrning av lägenheter och lokaler
 • Kontraktsskrivning
 • Hyresgästkontakter
 • Hyresavisering
 • Påminnelser, krav och inkasso
 • Upphandling av lån, värme, el försäkring och övriga serviceavtal

Vi har också tjänster specifikt för bostadsrättsföreningar:

 • Förteckning över lägenheter och medlemmar
 • Hantering av panter och överlåtelser
 • Lönehantering till anställda och förtroendevalda
 • Förmögenhetsuppgifter till medlemmar
 • Rådgivning och stöd till styrelsen i diverse frågor