Slottsstaden

V Stallmästareg 19/V Ryttmästareg 18

 • Adress:
  V Stallmästareg 19/V Ryttmästareg 18
 • Fastighetsbeteckning:
  Järrestad 11
 • Område:
  Slottsstaden
 • Fastighetstyp:
  Bostadsrätt
 • Antal lägenheter:
  28
 • Antal lokaler:
  1
 • Antal garageplatser:
  14
Länk till karta