St:Knut

Mäster Danielsgatan 1/St Knuts torg 5

 • Adress:
  Mäster Danielsg 1/St Knutstorg 5
 • Fastighetsbeteckning:
  Pilen 7
 • Område:
  St:Knut
 • Byggår:
  1931
 • Fastighetstyp:
  Hyresrätt
 • Antal lägenheter:
  20
 • Antal lokaler:
  1
 • Antal p platser:
  0
 • Antal garageplatser:
  0
Länk till karta