Stadsbostäder stödjer Stadsmissioen

Vi på Stadsbostäder vill bidra till ett varmare och tryggare Skåne för utsatta barn, unga, vuxna och äldre. Genom att vara vänföretag till Stadsmissionen bidrar vi till att fler barn får mat i magen och att deras föräldrar får långsiktigt stöd för att klara vardagen. Vi ger också förutsättningar för att vuxna och äldre som lever i utsatthet ska få det stöd de behöver och en chans att ta steget mot ett bättre liv.

Vänföretag 2023