Pop-up Returen rullar igen

Pop-up Returen hjälper bland annat till att samla in grovavfall och farligt avfall, där dem tar hand om avfallet som annars kanske hade dumpats i eller utanför fastigheterna. Det finns också en byteshörna där det finns möjlighet för boende att lämna och hämta saker för återbruk.

Pop-up Returen är en turnerande återanvändnings- och återvinningsstation som idag stannar på 12 olika platser i Malmö och Burlöv.

Tjänsten hanterar till exempel möbler, cyklar, textil, elektronik och farligt avfall. Den vänder sig till boende i närområdet som cyklar eller går.

OBS endast privatpersoner (inte företag/verksamheter).

Dem är på plats var fjärde vecka kl. 15-19.

Se turlistan här

Läs mer om Pop-up här

Tillsammans minskar vi avfallet.