Den 1 juli får Stadbostäderfamiljen tillökning när Fastighetsförvaltarna i Malmö blir en del av oss.

I mer än 20 år har Fastighetsförvaltarna i Malmö förvaltat fastigheter åt privatpersoner och privata bolag i samma anda som vi. Därför såg vi det som ett naturligt steg och ett ypperligt tillfälle att växa när vi fick möjligheten att förvärva företaget. Fastighetsförvaltarna i Malmö kommer nu med på samma resa som Stadsbostäder. En resa där den stabila grunden kombineras med utveckling och nytänkande för att möta nya behov hos fastighetsägare och boende.

Fastighetsförvaltarna i Malmö har grundats och drivits av Conny Anderberg. De förvaltar ett 30-tal hyresfastigheter i Malmö och Lund. Från den 1 juli kommer Conny Anderberg samt två medarbetare att bli våra nya kollegor.

Idag förvaltar vi runt 3000 lägenheter och 400 lokaler. I samband med förvärvet tillkommer ungefär 1000 lägenheter och 90 lokaler. En utökning som ligger i linje med vår vision ”Det självklara valet för att bo, verka och äga”.