Ny lagstiftning från och med 1 oktober 2019 som innebär skärpta uthyrningsregler

Från och med den 1 oktober 2019 träder en ny lag i kraft vilket innebär skärpta regler som berör olovlig andrahandsuthyrning, oskäliga andrahandshyror och svarthandel av hyreskontrakt. 

För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs tillstånd från oss på Stadsbostäder. Om andrahandsuthyrningen blir godkänd begär vi även in kontraktet som är skrivet mellan första- och andrahandshyresgästen.

För att undvika osäkra andrahandsuthyrningar, att hyreskontrakt köps och säljs eller att överhyror tas ut av andrahandshyresgäster samt för att få en bättre fungerande bostadsmarknad har regeringen beslutat om åtgärder när det gäller handel med hyreskontrakt. 

Den nya lagen gäller bland annat:

  • Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.
  • Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltiga skäl. 
  • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler, max 15 %. 
  • Hyresnämnden ska kunna neka ett lägenhetsbyte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

För att läsa mer om detta följ denna länk till Fastighetsägarnas faktablad. 

 

För att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andrahand, klicka här.

För att ansöka om lägenhetsbyte, klicka här.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss! 

Nybyggnation Linoljan