Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Förordningen kommer att innebära en del förändringar för företag som behandlar personuppgifter och stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Det är viktigt för oss på Stadsbostäder att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan ta del av vår personuppgiftspolicy här. Personuppgiftspolicyn förklarar hur Stadsbostäder samlar in och använder din personliga information. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter är; namn, adress, kontaktuppgifter, telefonnummer, e-postadresser och fotografier.  

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilket ändamål?

Stadsbostäder samlar in och behandlar personuppgifter som behövs för att sköta uthyrning av bostäder, lokaler och förvaltning av fastigheter.

Vi behandlar personuppgifter när du söker lägenhet, erbjuds bostad hos oss, under tiden du är kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. 

Om du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenser du lämnar till oss.

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna utföra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Om det t.ex. förekommer kommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten behandlar vi även dina personuppgifter om vi skulle behöva rikta rättsligt anspråk. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till berörda myndigheter.

Om du gör en felanmälan eller om något annat i din lägenhet är i behov av underhåll kan vi komma att anlita en entreprenör som får ta del av dina personuppgifter.

När hyresförhållandet upphör gallras dina personuppgifter så fort de av lagliga skäl inte längre behövs.

Vad har du för rättigheter?
Du är välkommen att kontakta oss 040-12 64 00 eller via vårt info-formulär om du:
• har frågor om hur vi behandlar personuppgifter
• vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
• vill rätta felaktiga uppgifter
• har invändningar mot behandlingen av personuppgifter
• vill få dina uppgifter raderade