• Uthyrningspolicy

   Uthyrningspolicy

   Alla är välkomna att söka lägenhet hos oss.
   Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Vi gör
   en helhetsbedömning bland annat baserat på den sökandes
   önskemål samt hur väl det matchar med fastigheten och lägenheten.
   Vi har inget kösystem, men fäster stor vikt vid hur länge man varit
   sökande hos oss. Vi förbehåller oss rätten att själv välja
   hyresgäster.

    

   För att bli aktuell som hyresgäst hos oss ställer vi följande
   grundkrav:
   • Sökande måste ha fyllt 18 år för att teckna hyresavtal
   • Du ska ha godtagbar inkomst i förhållande till lägenhetshyran,
   normalt en bruttoinkomst motsvarande tre gånger årshyran.
   • Kreditupplysning tas alltid innan erbjudande om att teckna
   hyreskontrakt.
   • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
   • Sökande ska ha goda boendereferenser och/eller andra goda
   referenser.
   • Antal personer i hushållet ska vara rimligt i förhållande till
   lägenhetens planlösning och storlek.
   • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till dig som
   hyresgäst och du ska vara folkbokförd i lägenheten.

 • Hyra och betalning

   Autogiro

   Kontakta oss för blankett.


   E-faktura

   Nu har du som boende inom Stadsbostäders förvaltningar möjlighet att få din hyresavi som e-faktura.

    

   En e-faktura är en digital faktura som skickas direkt till din internetbank och den ersätter din pappersfaktura. Det underlättar för dig som betalare och vi bidrar tillsammans till en bättre miljö.

    

   För att anmäla dig för e-faktura gör du följande: Gå in på din internetbank och sök i listan med företag som erbjuder e-faktura. Sök efter Stadsbostäder e-faktura. Fyll i anmälningsformuläret. Uppgifterna vi behöver är ditt objektnummer, namn och telefonnummer. Observera att det endast är kontraktsinnehavare som kan anmäla sig för e-faktura hos oss.

    

   Din första e-faktura får du först vid nästa kvartalsavisering. Det innebär att de avier du fått med post hittills måste betalas manuellt av dig. Vi aviserar tre månadsfakturor åt gången även när det gäller e-faktura. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt med oss.


   Försenad hyra

   Betalas inte hyran i tid skickar vi påminnelse och därefter inkassokrav. Det tillkommer även kravavgifter. Om du inte betalar inkassokravet skickas ärendet vidare till kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Du riskerar därmed att få en betalningsanmärkning och bli av med ditt hyreskontrakt. Vi rekommenderar att du kontaktar oss omgående om du av någon anledning skulle ha problem att betala hyran i tid.


   Hyresinbetalning

   Hyran betalas i förskott, senast den sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Exempel: hyran för februari månad ska vara betald senast den sista vardagen i januari månad. Stadsbostäder skickar ut hyresavierna kvartalsvis, en hyresavi för varje månad.

    

 • Uppsägning och utflyttning

   Avflyttningsbesiktning

   Kontakta vårt förvaltningskontor i god tid för att boka en avflyttningsbesiktning. Lägenheten besiktigas vanligtvis när den är tom och städad. Innan du flyttar ut ska lägenheten och de förrådsutrymmen som hör till lägenheten städas ordentligt. Läs gärna vår checklista för flyttstädning som skickas med när vi bekräftat er uppsägning. Om lägenheten inte är ordentligt städad kan du debiteras för städkostnaden. Grovsopor, kasserade möbler, etc. får inte placeras i fastighetens utrymmen.  Det är varje boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor. Hål i väggar ska återställas på ett fackmannamässigt sätt.


   Lägenhetsvisning

   Du är skyldig att visa lägenheten för nya intressenter samt hålla lägenheten tillgänglig för besiktning. Om du inte är tillgänglig under uppsägningstiden måste du se till att någon annan kan visa lägenheten.


   Nyckelinlämning

   Samtliga nycklar till lägenheten ska lämnas till vårt kontor på Elbegatan 9 i Malmö, senast kl. 12:00 på avflyttningsdagen. Om hyresavtalet slutar att gälla på en helgdag ska nycklarna lämnas senast kl. 12:00 påföljande vardag.


   Elavtal

   Alla hyresgäster ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för hushållsel.


   Uppsägning

   Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Uppsägningen avser 3 kalendermånader.  Om du exempelvis vill lämna din lägenhet den 1 november, ska lägenheten sägas upp senast den sista juli.

    

   Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är
   Stadsbostäder tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat. Om uppsägning med
   underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning.

    

   Uppsägningen måste vara skriftlig och underskriven av kontraktsinnehavare. Blankett för uppsägning finns här.  Blankett för deluppsägning av kontrakt hittar du här. Om lägenheten är ett dödsbo hittar du rätt blankett här. Blankett skickas till Förvaltnings AB Stadsbostäder, Elbegatan 9, 211 20 Malmö.

    

   Glöm inte att ange dina person- och kontaktuppgifter där vi enklast kan nå dig.

 • Inflyttning

   Adressändring

   Du gör själv din adressändring. Via adressändring.se kan du både flyttanmäla och får din post eftersänd.


   Hemförsäkring

   Glöm inte att teckna hemförsäkring. Det är ett bra skydd för både dig själv och ditt hem. Den skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, översvämning, brand eller om något inträffar där du blir skadeståndsskyldig. Hyresvärdens fastighetsförsäkring täcker inte din egendom.


   Inflyttning

   Du har tillträde till lägenheten kl. 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om denna dag är en lördag, söndag eller annan helgdag har du tillgång till lägenheten kl. 12:00 nästkommande vardag.

   Om du har kommit överens med en hyresgäst att flytta in innan tillträdesdagen, informera alltid vårt förvaltningskontor.


   Lägenhetsbesiktning

   Lägenheten är besiktigad med den avflyttade hyresgästen innan du flyttar in i din lägenhet. Du är välkommen att kontakta förvaltningskontoret om du har några frågor gällande besiktningen.


   Nycklar

   Du hämtar dina nycklar på vårt kontor första dagen i månaden mellan klockan 09:00 och klockan 12:00. Om första dagen i månaden är en helgdag hämtar du första vardagen därpå.


   Teckna elavtal

   Alla hyresgäster ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för hushållsel.

 • Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte

   Andrahandsuthyrning

   Du kan få hyra ut i andra hand om du ska studera, arbeta på annan ort eller prova på samboboende. Andrahandsuthyrning skall godkännas av hyresvärden. Du gör ansökan genom att ladda ner och fylla in en blankett här och skickar den tillsammans med begärda intyg till oss. Observera att handläggningstiden är cirka en månad.

    

   Om du bor utomlands eller inte har möjlighet att sköta dina åtaganden under tiden du hyr ut i andra hand behöver du skriva en fullmakt för att någon ska företräda dig i allt som gäller din hyreslägenhet. Underlag för att skriva en fullmakt hitta du här. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som är ansvarig för din lägenhet, såväl hyra, eventuella skador som störningar.

    

   Andrahandshyresgästen har inte någon rätt att ta över hyreskontraktet efter hyrestidens utgång. 


   Lägenhetsbyte

   Det krävs att du skickar in en bytesansökan. Blankett finner du här. Handläggning av lägenhetsbyte sker i samråd med övriga inblandade hyresvärdar och tar normalt cirka 6 veckor.

    

   Det krävs att det finns beaktansvärda skäl för bytet och att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra grundkrav som hyresgäst och inte har misskött sitt tidigare boende.


   Överlåtelse

   Eventuell överlåtelse av hyreskontraktet regleras genom hyres-, sambo- och äktenskapslag.

 • Skötsel och underhåll

   Skötsel av bostaden

   Du ansvarar för din lägenhet från den dag du flyttar in till dagen du flyttar ut. Var aktsam om din lägenhet och fastighetens övriga utrymmen under boendetiden.

    

   Använd inte starka rengöringsmedel på lägenhetens golv. Dammsug i första hand och torka vid behov av golven med en lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel. 

   Tapeter med en yta av plast tål försiktig rengöring med fuktad trasa. Tapeter av annat material bör endast dammtorkas.

   Torka av ventilationsanläggningen och diska eventuella galler med jämna mellanrum.

   Håll kökets fläkt, filter och ventiler rena. Fettbeläggningar på dessa ökar brandrisken.

   Torka bort fettfläckar och smuts från spishällen och ugnen efter användning. Städa bakom regelbundet bakom spisen.

   Rengör avloppet med jämna mellanrum för att undvika stopp. Tänk också på att inte spola ner något som kan orsaka stopp i avloppet.

    

   Vi besiktigar lägenheten vid avflyttning. Vid onormalt slitage i din lägenhet kan du bli ersättningsskyldig.


    

   Renovering

   Om du har frågor gällande renoveringar i din lägenhet är du välkommen att kontakta förvaltningskontoret. Vi utför oftast en besiktning för att avgöra renoveringsbehovet.

    

   Du har som hyresgäst själv rätt att utföra ytskiktsrenoveringar, målningar och tapetsering, om detta görs fackmannamässigt. Färgerna ska vara acceptabla för gemene man, ljus och neutrala. Om arbetet inte är fackmannamässigt utfört eller om du till exempel valt för extrema färger så kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. 

    

   Kontakta vårt förvaltningskontor innan du börjar.


    

   Felanmälan

   Om du vill anmäla ett fel i din lägenhet gör du det lättast via mina sidor. Du kan också kontakta oss på våra telefontider.


    

   Montering på väggarna

   Väggarna i lägenheten kan vara av olika material. I butiker finns olika typer av väggkrokar och skruvar speciellt anpassade till olika väggmaterial. Du får inte själv göra hål i kakelplattor, då kaklet lätt kan spricka och fukt komma in bakom kaklet. Använd självhäftande krokar eller be en fackman om hjälp.


    

   Disk och tvättmaskin

   I vissa lägenheter är det möjligt att installera disk- och/eller tvättmaskin. Kontakta oss innan du beslutar om installation. Du ansvarar själv för att installationen utförs fackmannamässigt och är därmed ansvarig om skador skulle uppstå på grund av felmontering.

 • TV, telefoni och internet

   TV

   Din fastighet är ansluten till en Kabel-TV leverantör och deras grundutbud. Om du vill ha ytterligare kanaler eller mer information om utbud och priser, kontakta Kabel-TV leverantören. Fastigheterna är anslutna till ComHem eller CanalDigital. Det finns information i trapphuset vilken leverantör som är installerad i din fastighet.


   Telefon

   Vi tillhandahåller ett telefonjack. Hyresgäster får själv stå för ytterligare telefonjack. 


   Bredband

   Du kan beställa bredband genom din Kabel-TV leverantör eller annan valfri bredbandsleverantör. Vissa fastigheter är anslutna till Telias fibernät.


   Parabol och antenn           

   Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller fönster. Parabol eller antenn får inte placeras så att det finns risk att de kan falla ned från balkongen.           

 • Felanmälan och jour

   Jour

   Vid akuta fall utanför förvaltnings- och servicekontorets öppettider, kontakta Örestads Industribevakning på 040-931270.

   Kontakta inte jourtjänst om åtgärden kan vänta till våra kontorstider. Skador som förvärras till exempel vattenläckage och liknande måste naturligtvis åtgärdas omgående. 


   Felanmälan

   Om du vill anmäla ett fel i din lägenhet gör du det lättast via mina sidor. Du kan också ringa vårt kontor på våra telefontider.

 • Övriga utrymmen i fastigheten

   Förråd

   Tänk på att inte förvara stödbegärlig eller ömtålig egendom i ditt källar- eller vindsförråd. Skydda dig själv och dina grannar för brand. Miljö- och brandfarliga ämnen får inte finnas i förrådsutrymmena. Det kan förekomma fukt i källarförråd. Förvara därför inte föremål direkt mot golv eller vägg.


   Balkong

   Njut av din balkong, men ta även hänsyn till övriga boende. Blomlådor ska hänga på insidan av räcket. Skaka inte mattor eller annat på balkongen. Det är inte tillåtet att grilla eller elda på balkongen. Kasta inte ner fimpar och skräp från balkongen.


   Trappuppgångar

   Trapphuset och trappuppgångar är viktiga utrymningsvägar. Det är därför av yttersta vikt att de inte blockeras av cyklar, barnvagnar, etc. Om en olycka är framme måste räddningstjänsten fort och obehindrat ta sig fram i trapphusen. Det ska även vara lätt för städpersonal, tidningsbud och brevbärare att ta sig fram. Dörrmattor får inte läggas i trapphuset.


   Tvättstuga och torkrum

   Tvättstugan är det gemensamma utrymme som troligen används mest i hela fastigheten. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i rätt tid. Det är de boende som gemensamt ansvarar för städning och rengöring av tvättutrymmena. Det finns städanvisningar anslagna i varje tvättstuga. Lämna tvättstugan och torkrummet i det skick du själv skulle vilja finna dem.

    

 • Sophantering och miljö

   Miljötänk

   Tänk på vår miljö och hushåll med energi i din lägenhet. Här är några tips.

   Byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor

   Stäng av TV:n med strömbrytaren 

   Diska inte under rinnande  vatten 

   Duscha istället för att bada 

   Var noga med ventilationen i din lägenhet, låt frånluftsventilerna vara öppna och rengör ventiler och filter regelbundet. 

   Meddela serviceanmälan om kran eller WC-stolar läcker eller står och droppar. 


   Grovsopor

   Det är varje boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor, såsom kasserade möbler, elektriska apparater, etc. Grovsopor kan lämnas på närmaste återvinningscentral.


   Källsortering

   De flesta fastigheter har källsortering för papper, glas, plast, kartong och batterier. Följd de anvisningar som finns anslagna i fastigheten. Ställ inte grovsopor i källsorteringsrummet. Om dessa står i vägen för tunnorna töms inte soporna. Finns det inte möjlighet att källsortera i huset, utnyttja istället de allmänna miljöstationerna. Det är boendes eget ansvar att bortforsla grovsopor.

 • Trygghet och trivsel

   TRIVSELREGLER

   En hyresgäst har i enlighet med gällande hyreslagstiftning långtgående rättigheter men även vissa skyldigheter som direkt påverkar boendet. Det handlar bl. a om att visa sådan hänsyn till grannarna att dessa inte blir störda. Man måste alltid sköta sitt boende så att man ”iakttar sundhet, ordning och gott skick” – det är lagens formulering. Som hyresgäst skall man också se till att övriga hushållsmedlemmar, gäster m fl. följer de ordningsregler som finns.

   För att uppfylla hänsynstagande till grannarna förbinder sig hyresgästen att följa nedanstående ordningsregler. Bestämmelserna är inte fullständiga. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan medföra att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende.


    

   Hyresgästen förbinder sig…

   att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende

   att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter

   att nattetid undvika störande vattenspolning

   att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och helger

   att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar

   att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud

   att inte utan särskilt tillstånd från Förvaltnings AB Stadsbostäder sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt

   att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset

   att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom

   att inte damma och/eller rista mattor eller dylikt ut från fönster, balkong- eller altanräcke

   att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen eller i direkt anslutning till entrédörr

   Se till att entrédörren går i lås efter dig vid in- och utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att hålla kylan ute under vintertid samt att minska risken att få objudna gäster.

   Det är inte tillåtet att förvara cyklar eller annat gods utanför era lägenhetsdörrar, i källargångar, trapphus, våningsplan eller entréplan. Det är inte tillåtet att ställa personliga tillhörigheter i allmänna utrymmen. Dels av brandskäl vid en eventuell utrymning, dels av renhållningsskäl.

   Observera att trappan är utrymningsväg, den måste vara framkomlig!

   Placera dina dörrmattor innanför lägenhetsdörren och inte utanför (utgör hinder för städning).

    


   Störning

   Att bo i ett flerfamiljshus innebär att det är viktigt att man respekterar sina grannar och visar hänsyn. Det går att förebygga mycket osämja och missförstånd genom att kommunicera. Meddela grannarna om du ska ha fest och spika och borra inte sent på kvällarna. Det är ditt ansvar att inte dina gäster stör andra, oavsett om de befinner sig i lägenheten eller fastighetens allmänna utrymmen.

    

   Vissa ljud får man som boende helt enkelt acceptera, ljud från TV-apparater och småbarn som låter. 

    

   Upplever du dina grannar som störande, ta i första hand kontakt med den eller dem. Kanske ni kan diskutera er fram till en lösning som passar alla parter. I andra hand kontaktar du vårt förvaltningskontor på 040-12 64 00. 

    

   Om störningen är allvarlig och sker efter kontorstid kontakta vår jourtjänst. 

    

   Om det är akuta störningar där någon verkar vara i fara kontakta 112. 

    

 • Värme och ventilation

   Värme

   Vi levererar värme till lägenheten. Inomhustemperaturen regleras centralt och anpassas efter utomhustemperaturen. Det gör också att värmen i elementen skiftar beroende på hur kallt det är ute. I de fastigheter med radioatorventiler blir elementen nedkylda då temperaturen i rummet når rätt nivå. 

    

   Temperaturen ska hålla lägst 20 grader enligt Socialstyrelsens allmänna råd. 

   Om du vill mäta temperaturen i din lägenhet så tänk på att mäta en bit in rummet och en meter från golvet. Om det är kallare än 20 grader kan det bero på flera olika saker:

   Luft i elementen kan göra att värmen i elementen inte stiger. Lufta elementen regelbundet. 

   Gardiner eller möbler som står framför elementet gör att värmen inte kan spridas i rummet. Det påverkar också temperaturen kring elementen som då svalnar. Prova att möblera om. 

   Om temperaturen har slagit om snabbt så kan det hända att värmesystemet inte har hunnit ställa om. 

    

   Om det fortfarande är kallt i din lägenhet så kan de bero på att termostaten har fastnat i ett stängt läge eller att det är ett centralt fel på värmesystemet. Kontakta då oss för att göra en felanmälan. 


   Ventilation

   Det är viktigt att låta luften i din lägenhet cirkulera. Därför måste ventiler i din lägenhet vara öppna. Annars kan det uppstå otrevlig lukt och värmen sprids dåligt.
    
   Vardagsrum och sovrum: öppna alla ventiler så att luft kan komma in och cirkulera. Du rengör dem enklast med dammsugare och fuktig trasa. Vid ovanligt kalla dagar kan du tillfälligt stänga ventilerna.
    
    Kök, badrum och klädkammare: håll ventiler rena genom att dammsuga och torka dem med trasa, utan att ändra inställningarna. Rengör spisfläktens filter genom att låta det ligga i varmt vatten med diskmedel i 5 minuter, skölj av och låt torka.
    
   Vädra snabbt och intensivt!
 • Skadedjur

   Skadedjur

   Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, till exempel kackerlackor, möss, mjölbaggar i din lägenhet ska du genast ta kontakt med Anticimex.

   Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet, kontakta Anticimex på 0752-451000. Du kan via deras hemsida får hjälp med att identifiera vilket skadedjur du drabbats av. 

   Du har som hyresgäst en skyldighet att anmäla skadedjur och ohyra. Det är för att minska risken för att de sprider sig orsakar stora skador på fastigheten. 

 • Brandskydd och säkerhet

   Brandsäkerhet i din lägenhet

   För din säkerhet är en brandvarnare monterad i din lägenhet, men det är ditt ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar. Brandvarnaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar i lägenheten när du flyttar ut. Om det av någon anledning inte finns någon brandvarnare i lägenheten, kontakta oss och boka tid för installation av brandvarnare. 


   Brandsäkerhet i allmänna utrymmen

   Trapphuset och trappuppgångarna är utrymningsvägar vid en brand och får inte blockeras av cyklar, barnvagnar, dörrmattor, grovsopor med mera. Om en olycka är framme måste räddningstjänsten fort och obehindrat ta sig fram i trapphusen.  Brandfarliga ämnen får inte finnas  i förrådsutrymmen. Inga föremål får ställas i källar- eller vindsgångar. Rökning är inte tillåten i samtliga allmänna utrymmen. 


   Vid brand

   Rädda: Det första steget är att rädda liv som är i uppenbar fara, men var noga med att inte utsätta dig själv för risker. Utrym lokalen, glöm inte att stänga dörrar och fönster efter dig – det fördröjer brandens förlopp och att den farliga röken sprider sig. 

    

   Varna: Varna andra personer i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

    

   Larma: När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

    

   Släck: Sista steget är att försöka släcka elden. Det är mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa – utsätt dig inte för några onödiga risker.


   Hemförsäkring

   En hemförsäkring är ett bra skydd för både dig själv och ditt hem. Den skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, översvämning, brand eller om något inträffar där du blir skadeståndsskyldig. Hyresvärdens fastighetsförsäkring täcker inte din egendom.

 • Vatten och el

   Vatten

   Vatten ingår i hyran. Vi uppskattar om ni hushåller med vattnet i möjligast mån. Kontakta vårt servicekontor om kranar eller WC-stolar läcker eller står och droppar. Undvik att diska under rinnande vatten.


   El

   Alla hyresgäster ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för hushållsel.